SS-vlag Scholtenhuis weer terug in Groningen

In het kader van Actie Niet Weggooien van 3 mei 2011 kreeg de Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) een bijzondere schenking aangeboden. De SS-vlag die op het Scholtenhuis wapperde tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd overhandigd. De zwarte vlag met de witte runentekens was voor veel Groningers het symbool van de Nazi-terreur op het Scholtenhuis.

Toen de Sicherheitsdienst vlak voor de bevrijding vluchtte naar Schiermonnikoog vluchtte, met in hun kielzog de landverraders, ging de vlag mee. De Duitsers confisqueerden de Kooiboerderij. Na de bevrijding van het eiland gingen veel spullen van de gevangen genomen bezetters op een brandstapel die drie dagen woedde. De vlag, die door de Binnenlandse Strijdkrachten over het hoofd werd gezien, overleefde de brandstapel.

De gehate vlag belandde vervolgens in een doos op de zolder van eilander Willem van der Geest, die met vriend Bauke Henstra afsprak het dundoek naar zijn overlijden weer terug naar Groningen te brengen. Uiteindelijk, 66 jaar na de bevrijding, voegde Henstra daad bij het woord en overhandigde de vlag aan OVCG. Voorzitter Deddo Houwen had er een dubbel gevoel bij. ‘’Enerzijds is het uniek dat de Stichting in het bezit is gekomen van de bijzondere relikwie. Anderzijds staat de vlag symbool voor alles wat slecht was.’’

De vlag wordt bewaard in het Groninger Museum, omdat daar de condities goed zijn. Egge Knol, conservator van het Groninger Museum, heeft de enorme lap textiel van 2.20 bij 1.60 onderzocht. Hij constateerde dat de vlag, op een paar gaten na, in een goede staat is.