Deelnemende musea

Achterhoeks Museum 1940-1945

Interesse gebieden:

Opkomst Hitler Duitsland
Mobilisatie 1939-1940
Bezetting van Nederland met Wehrmacht, Luftwaffe, Organisation Todt, SS en SD.
Dagelijks leven materiaal
Verzetsmateriaal en vervalsingen
Geheim agenten en Engelandvaarders
Luchtoorlog, Duits en Geallieerd.
Slag om Arnhem.
Kampmateriaal en Jodenvervolging.
Bevrijding en Engelse en Canadese bevrijdingsleger.

Marktstraat 6 7255 CA Hengelo (Bronckhorst) Gelderland
06-51524091
Airborne Museum ‘Hartenstein’

Na een verbouwing, uitbreiding en herinrichting is het museum vanaf 28 augustus 2009 weer open voor het publiek. In het voormalig hoofdkwartier van de Britse bevelhebber is de grootste collectie authentieke voorwerpen over de Slag om Arnhem (sept. 1944) te zien. In de nieuwe, bijna 900 m2 grote ondergrondse `Airborne Experience’, beleeft de bezoeker op indringende wijze het verloop van de slag.

Utrechtseweg 232, Oosterbeek
tel.: 026 – 3337710
Anne Frank Stichting

De voormalige onderduikplek waar Anne Frank haar dagboek schreef, is nu een museum. Leer de lotgevallen kennen van de acht onderduikers en de mensen die hen tijdens de oorlog hebben geholpen. Onder de vele originele geschriften in de collectie bevindt zich ook het dagboek van Anne Frank.

Prinsengracht 267, Amsterdam
tel.: 020 - 5567100
Bevrijdingsmuseum Zeeland

Het Bevrijdingsmuseum met daarbij het bijbehorende 3 hectare grote Bevrijdingspark toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Slag om de Schelde, met als doel de Atlantikwall te doorbreken en de aanvoerlijn naar de havens van Antwerpen vrij te maken, neemt een prominente plaats in. Na 85 dagen van intensieve strijd, kan het eerste schip de Westerschelde opvaren. Daarmee komt het vastgelopen geallieerde offensief in beweging en is het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland verzamelt objecten, documenten en immateriële getuigenissen (interviews) die betrekking hebben op gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, toespitst op de provincie Zeeland en de Brabantse wal en de voormalige Nederlandse koloniën (Bataljon Zeeland).

Coudorp 41, Nieuwdorp
0113-671475
Drents Archief

Het Drents Archief verzamelt documenten en verhalen over Drenthe en Drenten in de oorlog. Wij bewaren deze documenten op duurzame wijze voor de toekomst en gebruiken ze jaarlijks om verhalen te vertellen over wat er in Assen en de rest van Drenthe in de oorlog gebeurde. Denk hierbij aan dagboeken, foto's, affiches, brieven en films die betrekking hebben op de mobilisatie, bezetting, bevrijding en wederopbouw in de provincie. Door verhalen te vertellen leren we over de geschiedenis en het zorgt dat mensen weten wat er in hun eigen omgeving in de oorlog is gebeurd.

Brink 4 Assen
Tel: 0592-313 523
Fries Verzetsmuseum

Een verhaal dat je raakt!

Een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. De tentoonstelling laat op indringende wijze zien hoe de Tweede Wereldoorlog werd beleefd. Het is een verhaal dat raakt, confronteert en aan het denken zet. Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum. De tentoonstelling bevindt zich op de tweede verdieping.

Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen. Verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over mensen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. In de tentoonstelling ervaart u hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij. Centraal staan onderwerpen als de luchtoorlog boven Friesland, het verzet tegen de bezetter en het onderduiken. Er is speciale aandacht voor de spectaculaire Overval van het Friese verzet op het Huis van Bewaring in Leeuwarden.

Wilhelminaplein 92, Leeuwarden
tel.: 058-255 55 00
Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Midden in Drenthe ligt een plek met een bijzondere geschiedenis. Op deze historische plek worden de levens van honderdduizend Joodse Nederlanders in herinnering gehouden. Monumenten doen de bezoeker denken aan deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt de lange historie verteld over het Centraal Vluchtelingenkamp en het Judendurchgangslager (1939-1945). De tentoonstellingen in het museum zijn toegankelijk voor jong en oud.

Oosthalen 8, Hooghalen
tel.: 0593-592600
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Sinds de oprichting van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie - thans het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie - is er veel geschreven over het instituut. Tot een omvattende instituutsgeschiedenis is het echter vooralsnog niet gekomen. Wel verschenen er in de loop van de tijd tal van beleidsstukken, gelegenheidspublicaties, bundels, scripties en artikelen in diverse dag- en weekbladen met het instituut als onderwerp.

Herengracht 380, Amsterdam
tel.: 020-5233888
Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

Nederlands-Indië: een land dat niet meer bestaat, een verleden dat nog volop leeft. Het Indisch Herinneringscentrum laat u kennismaken met de Archipel, met de verschrikkingen in de periode 1941 – 1949 en met de veerkrachtige Indische gemeenschap die zich wereldwijd heeft verspreid. Door samenwerking, voorlichting en educatie krijgt dit hoofdstuk van onze vaderlandse geschiedenis de aandacht die het verdient.

Velperweg 147, Arnhem
026 - 3639103
Joods Historisch Museum

In een complex van vier prachtige, gerestaureerde synagogen in het hart van de voormalige Amsterdamse jodenbuurt (her)leeft de bewogen geschiedenis van de joden in Nederland en hun veelzijdige cultuur. De tentoonstelling Geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden geeft via objecten, historische filmbeelden en persoonlijke verhalen een directe blik op het joodse leven voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam
tel.: 020 – 5310310
Liberty Park: Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum / Marshall Museum

Oorlog hoort in een museum thuis. In het Liberty Park beleeft u de bezetting en de vervolging. Maar ook het verzet, D-Day en de Slag om Overloon tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Als bezoeker wordt u uitgenodigd om mee te denken over oorlog en onderdrukking. Hoe ver mag je gaan als het gaat om het behouden en terugwinnen van vrijheid?

Museumpark 1, Overloon
tel.: 0478 – 641250
Museon

Het Museon functioneert als Verzetsmuseum voor de stad Den Haag. Het Museon heeft een permanente tentoonstelling ‘Kind in Oorlog’ en organiseert ook tijdelijke tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog. Het Museon beheert de grootste collectie tekeningen en voorwerpen van Nederlanders uit de interneringskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners werden opgezet in Nederlands-Indië, Birma, Thailand en Japan. Voor de collectie ‘Tweede Wereldoorlog Nederland’ ligt het accent op de regio Den Haag.

Stadhouderslaan 37, Den Haag
tel.: 070 – 3381338
Museum Bronbeek

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) biedt veteranenzorg en herdenkt een specifiek (Indisch) verleden. Bronbeek biedt ouderenzorg aan oud-militairen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

In het museum krijgt u een beeld van het koloniale verleden van Nederland en voornamelijk van Nederlands-Indië. Hierbij ligt de nadruk op het militaire aspect.

Velperweg 147, 6824 MB, Arnhem
tel.: 026-3763555
Nationaal Monument Kamp Vught

Kamp Vught was het enige SS-concentratiekamp in Nederland. In het herinneringscentrum wordt de geschiedenis van het kamp verbeeld. Regelmatig zijn er rondleidingen, films, toneel en lezingen.

 

Lunettenlaan 600, Vught
tel.: 073–6566764
Nationaal Onderduikmuseum

Het Nationaal Onderduikmuseum verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog.

Het Nationaal Onderduikmuseum geeft een beeld van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten zijn destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren

Markt 14, Aalten
tel.: 0543–471797
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam wil een herinnering zijn aan een tijd waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog. Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken stemt. Hoe leefde men in die dagen?

Coolhaven 375, Rotterdam
tel.: 010-4848931
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort was in verhouding met andere concentratiekampen, een klein en provisorisch kamp dat in de periode 1941 - 1945 onder toezicht stond van de Duitse politie. De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort verschaft informatie en draagt zorg voor de instandhouding van de herinnering aan dit kamp. In en om het voormalige kamp liggen gedenkplaatsen die herinneren aan oorlog en onderdrukking.

Loes van Overeemlaan 19, Leusden
033 – 4613129
Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is de grootste verzamelende instantie in de provincie Groningen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben kranten, documenten, dagboeken, foto's, affiches, brieven en voorwerpen in onze collectie die betrekking hebben op de bezetting, bevrijding en wederopbouw van de provincie Groningen.

Cascadeplein 4, Groningen
tel.: 050-5992027
Verzetsmuseum Amsterdam

Het Verzetsmuseum Amsterdam vertelt in een decor van straten over het dagelijks leven van de Nederlanders tijdens oorlog. Persoonlijke verhalen illustreren de moeilijke keuzes waar mensen voor stonden: in verzet gaan of niet?

Nu te zien in het Verzetsmuseum Amsterdam: The making of Verzetsmuseum Junior. Hierin maken bezoekers kennis met Eva, Jan, Nelly en Henk, de hoofdpersonen van het Verzetsmuseum Junior. Deze hoofdpersonen – nu gemiddeld 82 jaar – waren tijdens de oorlog rond de 9-14 jaar, dezelfde leeftijd als de doelgroep waar het Verzetsmuseum Junior zich op richt. Eva, Jan, Nelly en Henk zijn de centrale vertellers in de vier hoofdthema’s : vervolging, verzet, collaboratie, en dagelijks leven/aanpassing. Zij vertellen hun persoonlijke, waargebeurde verhalen aan de hand van originele objecten. Hoe zag hun leven er tijdens de bezetting uit? Wat maakten ze mee? Wat waren de keuzes, problemen en dilemma’s die door onvrijheid, vervolging en schaarste op hen afkwamen?

Het Verzetsmuseum Junior is open vanaf 17 oktober 2013.

 

Plantage Kerklaan 61, Amsterdam
tel.: 020–6202535
Verzetsmuseum Zuid-Holland

Het Verzetsmuseum Zuid-Holland is een museum over het verzet en over de schendingen van mensenrechten in de Tweede Wereldoorlog en vandaag de dag.

Turfmarkt 30,Gouda
tel.: 0182-520385
Vrijheidsmuseum

Beleef de vrijheid! Op één van de mooiste plekken van Nederland, tussen de heuvels en bossen, is het verleden tot leven gebracht in het Vrijheidsmuseum. In het museum maakt u de aanloop naar de oorlog mee, ervaart u de bezettingstijd, viert u de bevrijdingstijd en ziet u de wederopbouw van Nederland en Europa. Het levendige museum toont aan jong en oud de actuele betekenis van democratie, vrijheid en mensenrechten.

Wylerbaan 4, Groesbeek
tel.: 024–3974404